FLC Miami Quy Nhơn

Dự án FLC Miami Quy Nhơn là trung tâm nối liền các phân khu tiện ích nằm trong quần thể FLC Quy Nhơn, dự án được hoàn thiện với quy mô