Giới thiệu

Tầm nhìn

“Trở thành tập đoàn tầm vóc khu vực và quốc tế trong lĩnh vực phân phối và phát triển bất động sản.”
Đến năm 2021 là 1 trong 3 công ty dẫn đầu về mảng phân phối bất động sản Việt Nam.
Đến năm 2023 là tập đoàn phân phối và phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam.